Staubli-Łódź Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Konsolidacja środowiska IT w Grupie Kapitałowej Azoty Tarnów

Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów podejmuje kolejne działania które mają na celu jeszcze pełniejszą integrację Spółek wchodzących w skład Grupy. Transformacja i konsolidacja środowisk informatycznych Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A., Zakładów Chemicznych „Police” S.A. oraz ZAK S.A. w Kędzierzynie-Koźlu przygotowana we współpracy z Hewlett-Packard, strategicznym partnerem Grupy w tym obszarze, zapewni Azotom Tarnów optymalizację i standaryzację procesów biznesowych.

Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów podejmuje kolejne działania które mają na celu jeszcze pełniejszą integrację Spółek wchodzących w skład Grupy. Transformacja i konsolidacja środowisk informatycznych Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A., Zakładów Chemicznych „Police” S.A. oraz ZAK S.A. w Kędzierzynie-Koźlu przygotowana we współpracy z Hewlett-Packard, strategicznym partnerem Grupy w tym obszarze, zapewni Azotom Tarnów optymalizację i standaryzację procesów biznesowych.

Jak mówi Jerzy Marciniak Prezes Azotów Tarnów: „Wierzymy, że konsolidacja pozwoli lepiej wykorzystać potencjał wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów. Wszelkie udogodnienia, jakie oferują nowoczesne technologie informatyczne, pozwalają na znaczące usprawnienie funkcjonowania biznesu, a wprowadzenie jednolitych standardów jest szczególnie korzystne w przypadku rozbudowanych struktur biznesowych, do jakich zalicza się nasza Grupa”.

Dzięki konsolidacji Grupa Azoty Tarnów usprawni zarządzanie obszarem IT, aplikacjami wspierającymi działalność biznesową oraz infrastrukturą sprzętową. Stworzone przez HP spójne struktury IT obejmą utrzymanie i zarządzanie zintegrowanym środowiskiem na poziomie infrastruktury i oprogramowania. Integracja środowiska informatycznego spółek Grupy obejmie m.in. konsolidację infrastruktury SAP (w tym SAP ERP, SAP Business Warehouse i SAP BusinessObjects), a także wszystkich systemów wspierających, w tym bardzo istotnych systemów back-up’owych, zapewniających bezpieczeństwo funkcjonowania biznesu. Planowane jest również wdrożenie chmury prywatnej, umożliwiającej dostęp do wybranych usług IT, a także stworzenie platformy pracy grupowej w celu usprawnienia komunikacji i współpracy między pracownikami wszystkich spółek należących do Azotów Tarnów. Uruchamiane w ramach projektu Centrum Usług Wspólnych będzie realizować obsługę procesów finansowych oraz kadrowo-płacowych na potrzeby całej Grupy, a także znacznie przyspieszy i ułatwi określenie poziomu rentowności spółek oraz całej Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów.

To już kolejny etap satysfakcjonującej obu partnerów współpracy, która zapoczątkowana została w listopadzie 2009 roku, gdy Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów powierzyła HP utrzymanie i rozwój infrastruktury informatycznej w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. Kolejnym wspólnie wdrożonym przedsięwzięciem był realizowany w 2010 roku przez Azoty Tarnów outsourcing IT uznany przez miesięcznik gospodarczy „Nowy Przemysł” za „Najciekawsze z najlepszych wdrożeń w przemyśle”. Do chwili obecnej HP przejął prawie 50-osobową grupę specjalistów IT pracujących w  konsolidowanych spółkach i zreorganizował dedykowany zespół do obsługi całej Grupy.

Jak deklaruje Artur Wieretiło, Dyrektor Działu Usług HP Polska: „Transformacja środowiska IT w Grupie Kapitałowej Azoty Tarnów to jeden z ciekawszych projektów realizowanych w ostatnich latach przez HP. Mieliśmy okazję poznać klienta, realizując wcześniejsze wdrożenia dla Zakładów Azotowych w Tarnowie oraz Zakładów Chemicznych w Policach. Współpraca od początku układała się wzorowo, a pełen profesjonalizm i zrozumienie z obu stron dało doskonałe efekty w postaci sprawnie działających systemów obejmujących trzy spółki stanowiące filar Grupy Kapitałowej oraz Centrum Usług Wspólnych integrujące działalność całej Grupy”.

Z kolei Grupa Azoty Tarnów docenia najwyższe kompetencje oraz doskonałą obsługę ze strony HP we współpracy, która wykracza poza technologię i obejmuje również wsparcie rozwoju procesów biznesowych.

Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów jest jedną z kluczowych europejskich spółek branży chemicznej, silnie zaznaczającą swoją obecność w sektorze tworzyw konstrukcyjnych, nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także alkoholi OXO i plastyfikatorów. Zajmuje wysokie, piąte miejsce w gronie europejskich producentów poliamidów i jest jedynym polskim producentem polioksymetylenu oraz należy do czołówki producentów nawozów mineralnych prowadzących działalność na obszarze Unii Europejskiej. Notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych spółka kontynuuje tradycje fabryki założonej przed 85 laty z inicjatywy Prezydenta RP Ignacego Mościckiego, która była jedną z największych polskich inwestycji gospodarczych w okresie międzywojennym. W swoich działaniach strategicznych stawia na rozwój, innowacyjność, dbałość o środowisko naturalne. Więcej informacji na temat Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów można znaleźć pod adresem http://azoty-tarnow.pl/

HP tworzy nowe rozwiązania technologiczne, które mają znaczący wpływ na życie, ludzi, biznes i społeczeństwo. Jako największe na świecie przedsiębiorstwo z branży zaawansowanych technologii HP dostarcza szerokie portfolio produktów obejmujące drukarki, komputery osobiste, oprogramowanie, usługi i infrastrukturę informatyczną.

Więcej informacji na temat HP można znaleźć pod adresem http://www.hp.com/

Podobne artykuły