tworzywa

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Staubli-Łódź Sp. z o.o.	Gryfilen - Grupa Azoty

Artykuł Dodaj artykuł

Kolejna inicjatywa Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów Powstaje „Chemiczne Centrum Technologii i Rozwoju”

W dniu 13.11.2012 r. został podpisany list intencyjny dotyczący współpracy przy tworzeniu ośrodka badawczo-rozwojowego pod nazwą „Chemiczne Centrum Technologii i Rozwoju” pomiędzy Grupą Kapitałową Azoty Tarnów: Zakładami Azotowymi w Tarnowie-Mościcach S.A., ZAK S.A., Zakładami Chemicznymi „Police” S.A. a Miastem Tarnów i Województwem Małopolskim.

W dniu 13.11.2012 r. został podpisany list intencyjny dotyczący współpracy przy tworzeniu ośrodka badawczo-rozwojowego pod nazwą „Chemiczne Centrum Technologii i Rozwoju” pomiędzy Grupą Kapitałową Azoty Tarnów: Zakładami Azotowymi w Tarnowie-Mościcach S.A., ZAK S.A., Zakładami Chemicznymi „Police” S.A. a Miastem Tarnów i Województwem Małopolskim.

Spółki Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów podpisały list intencyjny z Miastem Tarnów oraz Województwem Małopolskim w sprawie podjęcia działań prowadzących do utworzenia jednostki badawczo-wdrożeniowej pod nazwą „Chemiczne Centrum Technologii i Rozwoju”. Nadrzędnym celem podjętej inicjatywy ma być poszukiwanie, organizacja, prowadzenie i wdrażanie najnowszych, najbardziej efektywnych, bazujących na zrównoważonym rozwoju innowacyjnych rozwiązań oraz ich opatentowanie (w celu zbudowania przewagi konkurencyjnej i podniesienia poziomu innowacyjności).

Ponadto, jego celem będzie wspieranie innowacyjnej przedsiębiorczości, aktywne uczestnictwo w polityce rozwoju regionalnego oraz aktywizacja rynku pracy. Efektem realizacji projektu ma być stworzenie instytucji o zasięgu ponadregionalnym, która zintegruje współpracę przemysłu, nauki i administracji publicznej.

Dla przyszłości przemysłu chemicznego szczególne znaczenie ma umiejętne wdrażanie innowacyjnych efektów prac rozwojowo-badawczych, dlatego tak istotne jest wzmacnianie współpracy między sferą nauki a przedsiębiorstwami z branży chemicznej. Małopolska i Tarnów od dawna uważane są za kolebkę polskiego przemysłu chemicznego (Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. niedawno świętowały 85 rocznicę powstania), nic dziwnego, że właśnie tu zrodziła się inicjatywa partnerstwa biznesu i nauki w dziedzinie chemii dla lepszego rozwoju regionu i kraju.

Strony listu stawiają sobie za cel budowę ośrodka umożliwiającego prowadzenie badań stosowanych dla potrzeb regionalnego zaplecza naukowo-badawczego, a także organizację współpracy regionalnych, krajowych i zagranicznych jednostek naukowo-badawczych w ramach celowych projektów badawczych. Planowane jest także nawiązanie współpracy z Międzynarodowym Centrum ds. Bezpieczeństwa Chemicznego w Tarnowie (ICCSS) na bazie najnowszych rozwiązań stosowanych w światowym przemyśle chemicznym i promowanie współpracy międzynarodowej w tym zakresie.

Strony zamierzają wspierać rozwój innowacyjności związanej z branżą chemiczną poprzez fundusze zalążkowe, pożyczki i poręczenia, a także rozwój przedsiębiorczości (inkubator, klaster, park przemysłowy). Istotne znaczenie będzie miało również doskonalenie kompetencji kadr przedsiębiorstw branży chemicznej w oparciu o współpracę z uczelniami technicznymi.

Wszystkie te działania będą prowadzone także dla spółek Grupy i w ich lokalizacjach, m. in. w Kędzierzynie-Koźlu i Policach.

Sygnatariusze listu intencyjnego zadeklarowali także, że podejmą działania w celu podpisania porozumień o współpracy w ramach „Chemicznego Centrum Technologii i Rozwoju” z przedstawicielami środowisk akademickich, instytutami badawczymi oraz przedstawicielami innych instytucji współpracujących z branżą chemiczną, w celu efektywniejszej realizacji prac badawczych i rozwojowych oraz pogłębiania współpracy środowisk przemysłu i nauki.

List intencyjny podpisali: w imieniu Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. – Prezes Zarządu Jerzy Marciniak oraz Wiceprezes Zarządu Witold Szczypiński, w imieniu ZAK S.A. – Prezes Zarządu Adam Leszkiewicz oraz Wiceprezes Zarządu Ireneusz Marciniak, w imieniu Zakładów Chemicznych „Police” S.A. – Prezes Zarządu Krzysztof Jałosiński oraz Wiceprezes Zarządu Wojciech Naruć, w imieniu Województwa Małopolskiego – Wicemarszałek Województwa Roman Ciepiela oraz w imieniu Miasta Tarnów – Prezydent Miasta Ryszard Ścigała.

Więcej informacji >>>