tworzywa

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Staubli-Łódź Sp. z o.o.	Gryfilen - Grupa Azoty

Artykuł Dodaj artykuł

Sukcesy „Polic” w Grupie Azoty

Po prawie 1,5 roku od wejścia Zakładów Chemicznych „Police” S.A. do GK Azoty Tarnów Spółka wykonała założone cele na wielu polach swojej działalności. Korzyści które zostały osiągnięte przy współpracy obu podmiotów w ramach Grupy są widoczne m.in. w obszarze finansowym, sprzedażowym, zakupów oraz zarządzania.

Po prawie 1,5 roku od wejścia Zakładów Chemicznych „Police” S.A. do GK Azoty Tarnów Spółka wykonała założone cele na wielu polach swojej działalności. Korzyści które zostały osiągnięte przy współpracy obu podmiotów w ramach Grupy są widoczne m.in. w obszarze finansowym, sprzedażowym, zakupów oraz zarządzania.

Rok 2011 był okresem fundamentalnych zmian dla Z.Ch. „Police” S.A. Działania podjęte w ramach realizacji restrukturyzacji finansowej skutecznie przywróciły Spółce stabilizację i poprawiły niemal wszystkie wskaźniki finansowe.

Jeszcze przed wejściem Z.Ch.”Police” S.A. do Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów Spółka spłaciła znaczną część zobowiązań finansowych z lat ubiegłych i po I półroczu 2011 osiągnęła zysk w wysokości 115 mln zł. Dlatego włączenie do GK Azoty Tarnów było ważnym strategicznym krokiem w kierunku zbudowania silnego podmiotu, tworzącego realną konkurencję  dla podmiotów funkcjonujących na europejskim rynku.

„Wejście Z.Ch. „Police” S.A. do GK Azoty Tarnów było strategicznym posunięciem, które przyczyniło się do osiągnięcia przez Spółkę licznych korzyści. Najbardziej zauważalna z nich to optymalizacja kosztów produkcji, zwłaszcza energii, osiągnięta dzięki udanym negocjacjom w obszarze zakupowym. Połączenie miało także ogromny wpływ na zapewnienie stabilizacji sytuacji finansowej w długim okresie czasu” – powiedział Krzysztof Jałosiński, Prezes Z.Ch. „Police” S.A. oraz Wiceprezes Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.

Funkcjonowanie w grupie kapitałowej, to dla Spółki także większa elastyczność w obszarze finansowym. Zamiana krótkoterminowej pożyczki, udzielonej przez ARP, na finansowanie długoterminowe została zrealizowana poprzez spłatę w całości zaciągniętego zobowiązania, wraz z odsetkami (łącznie 158 mln zł). Większą część tej kwoty spłacono środkami z otrzymanego kredytu z usługą cashpoolingu (umowa konsolidacji rachunków bankowych) w ramach Grupy Azoty, pozostała część została uregulowane bieżącymi środkami Spółki. „Na uwagę zasługuje również uregulowanie w całości przeterminowanych zobowiązań wobec PGNiG powstałych w latach 2008-2010. Pozwoliło to na oszczędność rzędu 6 mln zł” – powiedział Wojciech Naruć, Wiceprezes Zarządu Z.Ch. „Police” S.A.

Wspólne negocjacje zakupu kwasu siarkowego, węgla, energii elektrycznej oraz opakowań na produkty pozwoliły zaoszczędzić blisko 7 mln złotych. Kolejnym źródłem znacznych oszczędności była dywersyfikacja dostaw gazu, gdzie korzyści finansowe są szacowane na blisko 10 mln zł. Efekty synergii, które zadziałały w Grupie Kapitałowej Azoty Tarnów, są widoczne również w dziale sprzedaży asortymentu produkowanego przez Z.Ch. „Police” S.A. Ponadto, dzięki wejściu w skład Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów, zakłady poszerzyły swoją ofertę, zwiększyły sprzedaż na krajowym rynku oraz zmniejszyły swoją zależność od jego sezonowości. Działania te zaowocowały nowymi kontraktami z partnerami zewnętrznymi i Zakładami Azotowymi w Tarnowie-Mościcach S.A.

Szczególnie istotne i trwałe są synergie występujące w obszarze zaopatrzenia w gaz ziemny zarówno Z.Ch. „Police” S.A., jak i w Grupie Azoty. Zaopatrzeniem w gaz ziemny zakładów zajmuje się Zespół gazowy działający na poziomie grupy kapitałowej.

To on analizuje rynek gazowy, określa wielkość i kierunki dywersyfikacji, negocjuje umowy.

Ustalając zaś strukturę dostaw dla poszczególnych zakładów bierze on pod uwagę m.in. wielkość i elastyczność produkcji w poszczególnych zakładach Grupy. Z tego też powodu najwięcej tańszego gazu z importu trafia do Z.Ch. „Police” S.A. Mają one dwie jednostki wytwórcze amoniaku i nadwyżkę zdolności produkcyjnych, które teraz w sposób ciągły zagospodarowywane są w ramach Grupy. Dzięki temu zużycie gazu w Z.Ch. „Police” S.A. wzrosło o ponad połowę w stosunku do tego z ostatnich lat. I pozwala na większą dywersyfikację dostaw tego podstawowego surowca. "W tym roku z tytułu bezpośredniego importu gazu w samych tylko Z.Ch. „Policach” S.A. udało się zrealizować znaczne oszczędności" – powiedział Jerzy Marciniak, Prezes Grupy Azoty. - "W kolejnych latach chcemy jeszcze bardziej dywersyfikować dostawy gazu, bowiem zmiany w prawie gazowym umożliwią nam w przyszłości sterowanie strumieniami gazu pomiędzy zakładami w okresach awarii i postojów remontowych i dodatkowe oszczędności z tego tytułu. Kupując gaz dla całej GK mamy go taniej niż gdybyśmy kupowali go pojedynczo" – wyjaśnił Jerzy Marciniak.

Z.Ch. „Police” S.A. stając się jednym z podmiotów Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów niewątpliwie osiągnęły sukces. Na wielu polach było to wynikiem współpracy w ramach Grupy Kapitałowej, której kluczowym celem jest trwała poprawa pozycji konkurencyjnej i warunków stabilnego rozwoju wszystkich zakładów wchodzących w skład Grupy. Po przyłączeniu Z.Ch. „Police” S.A. do Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów sukcesywnie wprowadzano m.in. działania mające na celu wypracowanie kompatybilności systemów zarządzania i struktur organizacyjnych, procedur i systemów informatycznych.

Z.Ch. „Police” S.A. obecnie osiągnęły stabilną, bardzo dobrą pozycję na gospodarczej mapie kraju. Spółka jest producentem szerokiej gamy produktów chemicznych i jest podmiotem gospodarczym w pełni korzystającym z przynależnych jej praw. Jednocześnie jest częścią Grupy Azoty, której podstawowym celem jest wzrost produkcji, sprzedaży, ekspansja na nowe, perspektywiczne segmenty i rynki geograficzne, a w konsekwencji wzrost wartości Grupy.