Staubli-Łódź Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Grupa Azoty nawiązuje współpracę ze szpitalami

17 września została podpisana umowa pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład Grupy Azoty a trzema specjalistycznymi szpitalami z Krakowa, Tarnowa oraz Łęcznej.  

17 września została podpisana umowa pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład Grupy Azoty a trzema specjalistycznymi szpitalami z Krakowa, Tarnowa oraz Łęcznej.

Grupa Azoty nawiązuje współpracę ze szpitalamiDzięki tej współpracy możliwe będzie polepszenie standardów leczenia i rehabilitacji pacjentów z oparzeniami we wspomnianych szpitalach Grupa Azoty nawiązuje współpracę ze szpitalami, zaś pracownicy Grupy Azoty zyskają dostęp do najnowocześniejszych technik leczenia oparzeń.

W ramach działalności produkcyjnej pracownicy Grupy Azoty mają częsty kontakt z surowcami chemicznymi jak benzen, amoniak czy kwas siarkowy. W skomplikowanych procesach chemicznych, przy wykorzystaniu odpowiedniej temperatury i ciśnienia, z surowców tych powstają specjalistyczne produkty jak poliamidy czy nawozy wieloskładnikowe. Praca ta, pomimo stosowania najwyższych standardów bezpieczeństwa zwiększa ryzyko powstania wypadków losowych, w szczególności polegających na różnego rodzaju oparzeniach.

– Współpraca między Grupą Azoty a szpitalami ma na celu zapewnienie natychmiastowej pomocy medycznej dla naszych pracowników w sytuacji, kiedy dochodzi do wypadku. Zgodnie z realizowaną przez nas strategią zrównoważonego rozwoju, chcemy w jak najlepszy sposób zadbać o bezpieczeństwo pracowników na miejscu pracy. Dlatego, oprócz wdrażania najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy, zabiegamy o zapewnienie najwyższej jakości pomocy medycznej pracownikom poprzez współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami ochrony zdrowia – powiedział Paweł Jarczewski, prezes zarządu Grupy Azoty.

Projekt obejmuje trzy obszary: kompleksowe szkolenia, zapewnienie wysokiej klasy sprzętu medycznego oraz program badań naukowych, badawczych i rozwojowych. W szpitalach przeprowadzone zostaną szkolenia i programy badawcze. Kolejnym krokiem będzie wdrożenie systemu wymiany doświadczeń z innymi krajowymi i zagranicznymi jednostkami opieki zdrowotnej w zakresie leczenia oparzeń i rehabilitacji. Takie systemowe podejście do medycyny ratunkowej zagwarantuje, że wykwalifikowani specjaliści, przy użyciu narzędzi medycznych nowej generacji będą w stanie skutecznie leczyć i rehabilitować pacjentów, w tym pracowników Grupy Azoty, którzy ulegną wypadkom w miejscu pracy.

– Do tej pory Grupa Azoty współpracowała już z wymienionymi szpitalami, jednak podpisana dzisiaj umowa znacznie poszerza zakres dotychczasowych wspólnych działań, wprowadzając kompleksowe, programowe ujęcie. To nowatorskie podejście zapewnia najwyższą możliwą specjalistyczną opiekę medyczną naszym pracownikom – dodał Paweł Jarczewski.

Uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Grupą Azoty S.A., Grupą Azoty Puławy, Grupą Azoty Police, Grupą Azoty Kędzierzyn S.A., Grupą Azoty Siarkopol a Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie, Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie oraz Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łęcznej miało miejsce 17 września w Willi Kwiatkowskiego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele zarządów Grupy Azoty S.A. i ww. placówek medycznych.

Współpraca Grupy Azoty ze szpitalami gwarantuje korzyści wszystkim sygnatariuszom. – Dzięki podpisanej umowie wspólnie podniesiemy jakość realizacji procedur leczenia oparzeń i rehabilitacji pourazowej, z których skorzystają między innymi nasi pracownicy – podsumował Artur Kopeć, członek zarządu Grupy Azoty. 

Artykuł został dodany przez firmę

Grupa Azoty S.A.

Jesteśmy jedną z największych polskich firm chemicznych, przedsiębiorstwem sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej. Łączymy ponad 80-letnią tradycję z nowoczesnością. Jesteśmy producentem poszukiwanych na rynku tworzyw konstrukcyjnych

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły