Staubli-Łódź Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

ANWIL SOLIDNYM PRACODAWCĄ

W czwartek 12 lutego br. w kopalni soli w Wieliczce odbyła się uroczysta gala, na której ANWIL, włocławska spółka z Grupy ORLEN, uhonorowana została prestiżowym tytułem „Solidny Pracodawca 2014”.

Logo AnwilW czwartek 12 lutego br. w kopalni soli w Wieliczce odbyła się uroczysta gala, na której ANWIL, włocławska spółka z Grupy ORLEN, uhonorowana została prestiżowym tytułem „Solidny Pracodawca 2014”.

Oceniając laureatów, Kapituła konkursu zwracała uwagę, m.in. na warunki pracy, terminowość wypłat, warunki socjalne oraz funkcjonujące w firmach ścieżki kariery. Uwzględniono również dynamikę zatrudnienia na przestrzeni ostatnich lat a także relacje z otoczeniem, w tym działalność w zakresie CSR oraz zewnętrzne i wewnętrzne opinie o firmie. Ponadto brano pod uwagę inwestycje w podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz programy motywacyjne.

„Strategię zarządzania personelem opieramy na pięciu wartościach Grupy ORLEN, którymi są  odpowiedzialność, rozwój, ludzie, energia i niezawodność. Inwestycje w kapitał ludzki gwarantują ANWIL utrzymanie wysokiej pozycji rynkowej. Tworzymy społeczność, w której jest szacunek dla pracownika, jego wieku, doświadczenia, oraz zrozumienie jego indywidualnych cech osobowości. Dlatego szczególnie  ważne jest dla nas inwestowanie w ludzi i rozwijanie ich umiejętności. Od każdego zatrudnionego w ANWIL, od jego kompetencji i zdolności zawodowych zależy, czy i w jakim stopniu zostanie wykorzystany potencjał firmy.” - powiedział Jacek Podgórski, Prezes Zarządu ANWIL.

Uroczysta gala, podczas której uhonorowano laureatów tytułu  „Solidny Pracodawca 2014” odbyła się  12 lutego w wyjątkowej  scenerii kopalni soli w Wieliczce. ANWIL reprezentowali: Agnieszka Lamek, dyrektor ds. personalnych i Paweł Wochowski, dyrektor ds. komunikacji i marketingu.

„Posiadamy bardzo bogaty program dodatkowych świadczeń motywujących pracowników. Dofinansowujemy podnoszenie przez pracowników wykształcenia w formach szkolnych i pozaszkolnych, prowadzimy różnorodne szkolenia rozwijające kompetencje pracowników. Dodatkowo stwarzamy wszelkie warunki  do  aktywnego uczestniczenia w sympozjach i konferencjach. Pracownicy mają również możliwość wymiany swoich doświadczeń i rozwoju w ramach mobilności wewnętrznej w ramach Grupy ORLEN.”- stwierdziła Agnieszka Lamek.

ANWIL pomaga finansowo w realizacji zainteresowań pracowników poprzez Program ANWIL Pasja. Podejmowane są różne formy integracji, także sportowo-rekreacyjne. Od 2014  roku lista benefitów dla pracowników powiększyła się o pakiety medyczne, dzięki którym mają  oni łatwiejszy dostęp do specjalistycznej opieki medycznej.

Jako największy pracodawca w regionie, ANWIL aktywnie uczestniczy z życiu społeczności lokalnej. Spółka od lat wspiera wiele dziedzin kultury, sportu i edukacji. Szczególnym zainteresowaniem mieszkańców cieszy się powołana w 2014 roku Fundacja ANWIL dla Włocławka, która wspiera lokalne organizacje pozarządowe realizujące szerokie spektrum przedsięwzięć, z których korzystają mieszkańcy Włocławka, w tym także pracownicy ANWIL i ich rodziny.

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły