tworzywa

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Staubli-Łódź Sp. z o.o.	Gryfilen - Grupa Azoty

Artykuł Dodaj artykuł

Toll Compounding alternatywą dla rozbudowy linii produkcyjnych

Zwiększ moce produkcyjne bez ponoszenia dodatkowych kosztów

Toll Compounding alternatywą dla rozbudowy linii produkcyjnych

Zwiększ moce produkcyjne bez ponoszenia dodatkowych kosztów

Toll Compounding jest formą outsourcingu polegającą na projektowaniu i produkcji niestandardowych surowców dla różnych producentów sektora PTS. W rzeczywistości usługi compoundingu pomagają stworzyć producentom indywidualne tworzywa do ich  własnych aplikacji spełniające zakładane standardy jakości. Pozwalają jednocześnie obniżyć koszty związane z produkcją na zamówienie.

Koncepcja outsourcingu w tym zakresie cieszy się zarówno w Polsce jak i na świecie coraz większą popularnością. Firmy świadczące usługi Toll Compoundingu, stają się obecnie wartościowymi konsultantami i partnerami dla klientów produkcyjnych sektora przemysłowego.

Firma produkcyjna nie zawsze dysponuje wystarczającą kadrą doświadczonych pracowników, specjalistycznym sprzętem potrzebnym do wyprodukowania określonego materiału. Dodatkową barierą mogą być też przestrzeń magazynowa czy zaplecze techniczne i laboratoryjne. Gdy te ograniczenia uniemożliwiają produkcję lub zakłócają jej wydajność, producent może skorzystać ze wszystkich dostępnych narzędzi będących w posiadaniu toll compoundera. Dzięki temu może  ograniczyć koszty, skrócić czas produkcji, zoptymalizować dostawy surowców i poprawić swoje zdolności produkcyjne.

W posiadaniu wiedzy i narzędzi

Producenci elementów z tworzyw sztucznych decydują się na zlecenie realizacji części swoich projektów na zewnątrz z dwóch głównych powodów: efektywności kosztowej i wiedzy fachowej. Dzieje się tak, ponieważ dostawca usług w zakresie doboru materiałów pomaga przenieść projekt z etapu rozwoju do pełnej produkcji. Niektóre firmy, takie jak DRP Group, mają doświadczenie i zaplecze technologiczne w przetwarzaniu szerokiej gamy materiałów dla wielu różnych branż. Dostarczają również producentom sprawdzonych rozwiązań i przydatnych informacji na temat możliwych błędów popełnianych podczas przetwarzania określonych rodzajów materiałów. Informacje te są niezwykle cenne, ponieważ pozwalają w praktyce oszczędzić czas i pomagają producentom w ulepszaniu procesów produkcyjnych na etapie produkcji seryjnej.

Toll Compounding alternatywą dla rozbudowy linii produkcyjnych

Opracowywanie receptur i realizacja produkcji na zlecenie

Dzięki własnemu laboratoriom i dobrze wyposażonemu zapleczu inżynieryjnemu firmy compoundingowe mogą również wspierać przetwórców zarówno w doborze i zakupie składników jak i opracowywaniu właściwej formulacji. Dzięki tym zabiegom powstają indywidualne materiały, dedykowane do ściśle określonych aplikacji bez kosztownych nakładów, jakie musieliby ponieść na ten cel przyszli przetwórcy chcący wprowadzić swoje produkty na rynek.

Tworzenie zamienników dla dywersyfikacji dostaw

Producenci cały czas poszukują tańszej alternatywy dla obecnie stosowanych surowców. To kolejny argument przemawiający za skorzystaniem z usług wykwalifikowanych firm mogących stworzyć dla nich alternatywne zamienniki. Na podstawie przekazanych informacji oraz dzięki wiedzy i doświadczeniu compoundera mogą stworzyć gotowy produkt odpowiadający wymaganiom obecnie stosowanego surowca. Wartością dodaną takich działań jest dywersyfikacja źródła zaopatrzenia na wypadek chwilowych niedoborów w dostawach w sytuacji tzw. siły wyższej. Z doświadczeń wielu firm przetwórczych wynika bowiem, że taka sytuacja niejednokrotnie stała się przyczyną zatrzymania produkcji w sytuacji ograniczonych zapasów. Kolejnym ważnym argumentem przemawiającym za budową alternatywy może stać się możliwość wypracowania większej elastyczności dostaw związanej z dostawami just-in-time. Nierzadko więksi producenci wymagają od swoich klientów dokonywania jednorazowych dużych zakupów tłumacząc to brakiem opłacalności realizacji produkcji krótkich serii. Dzięki współpracy z toll compounderem  bardzo często możliwe do realizacji są wielkości dostaw szytych na miarę planowanej produkcji. 

Realizacja powierzonych receptur

Posiadając własną recepturę i gotowe założenia technologiczne nie musimy posiadać zaplecza do realizacji produkcji własnego tworzywa. Dostarczając firmie compoundingowej surowce i receptury otrzymujemy gotowy materiał wyprodukowany nie tylko zgodnie z założeniami projektowymi, ale również przy wykorzystaniu odpowiedniej technologii i urządzeń oraz doświadczonych zasobów ludzkich. Na końcu otrzymujemy certyfikowany surowiec, za jakość którego odpowiada nasz dostawca.

Podsumowując, dzięki pojawieniu się usługi Toll Compoundingu przetwórcy mogą w większym stopniu skoncentrować się na głównym profilu swojej działalności, jakim jest sama produkcja. Mogą też więcej uwagi i czasu poświęcić na jej zwiększenie. Otrzymują również możliwość ograniczenia swojego zaangażowania w kosztowne zabiegi jej przygotowania czy też projektowania nowych wyrobów. Dostęp do usługi Toll Compoundingu nie wymaga od nich konieczności zakupu i montażu dodatkowego sprzętu, a także pozwala na optymalizację zatrudnienia. Mogą też  realizować w tych warunkach produkcję w dowolnej skali i zaspokajać swoje potrzeby na tworzywa w małych partiach do celów testowych lub promocyjnych. W rzeczywistości jest to coś, czego zakład produkcyjny potrzebuje, aby sprostać dodatkowemu popytowi na swoje produkty.

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.