Staubli-Łódź Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Polskie Normy dotyczące tworzyw sztucznych - lipiec 2016

Zestawienie Polskich Norm dotyczących tworzyw sztucznych - lipiec 2016

Zestawienie Polskich Norm dotyczących tworzyw sztucznych

- lipiec 2016

 

PN-EN 62621:2016-07 - wersja angielska

 
Data publikacji: 15-07-2016
 
Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Trakcja elektryczna -- Wymagania szczególne dotyczące izolatorów kompozytowych stosowanych w systemach sieci jezdnej górnej
 
Zakres
 
W niniejszej Normie Międzynarodowej przedstawiono charakterystyki dotyczące izolatorów kompozytowych stosowanych w kolejowych systemach sieci jezdnej górnej trakcji elektrycznej zdefiniowanych w IEC 60913. Izolatory przedstawione w niniejszej normie są stosowane w zasilaniu trakcji elektrycznej o napięciu nominalnym większym niż 1 000 V dla prądu przemiennego lub napięciu nominalnym większym niż 1 500 V dla prądu stałego. Zastosowania specjalne, gdzie mogą wystąpić duże obciążenia skręcające, nie wchodzą w zakres niniejszej normy, a badania szczególne są uzgadniane pomiędzy dostawcą i odbiorcą, w celu ustalenia obciążeń krytycznych.
 
Niniejszą Normę Międzynarodową stosuje się do izolatorów kompozytowych, jak określono w 3.1 poniżej i nie stosuje się do innych izolatorów polimerowych.
 
Postanowienia zawarte w niniejszej normie są przeznaczone do projektowania i konstruowania nowych systemów sieci jezdnej górnej trakcji elektrycznej wykorzystujących izolatory, albo gdy przeprowadzana jest pełna renowacja istniejących systemów sieci jezdnej górnej.

W niniejszej normie podano nabywcy i producentowi zakres badań, które są stosowane do oceny przydatności wyrobu w postaci izolatora do danego środowiska kolejowego. Badania dodatkowe mogą być określone przez klienta, w celu oceny dostosowania izolatora do szczególnych warunków eksploatacji.

Niniejsza norma określa charakterystyki wyrobu, metody badań i kryteria odbioru.

Celem niniejszej normy jest określenie postanowień dla projektowania i obsługi wskazanych przez producenta klientowi lub informujących nabywcę odnośnie zastosowania w infrastrukturze kolejowej.
 

Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Tworzywa.org
na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN.

Podobne artykuły