Staubli-Łódź Sp. z o.o.

Wynik wyszukiwania

 
Projekt „Polimery Police” z nowymi akcjonariuszami zdjęcie

Projekt „Polimery Police” z nowymi akcjonariuszami

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Azoty Polyolefins S.A. dokonało podwyższenia kapitału zakładowego spółki do kwoty 922.968.300 PLN.

Czytaj więcej

 
Grupa Azoty Police wyemituje akcje za 1 miliard złotych na realizację Projektu Polimery Police zdjęcie

Grupa Azoty Police wyemituje akcje za 1 miliard złotych na realizację Projektu Polimery Police

Akcjonariusze spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. 23 września 2019 roku zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w kwocie ok. 1 mld zł. 

Czytaj więcej

 
Wbrew zapisom Konstytucji i Kodeksu Spółek Handlowych zdjęcie

Wbrew zapisom Konstytucji i Kodeksu Spółek Handlowych

Reprezentanci organizacji odzysku wyrazili ostatnio niezrozumienie dla propozycji podniesienia kapitałów zakładowych tychże organizacji. Przedstawiciele firm uważają, że kompletnie nie przemawia do nich argumentacja Ministerstwa Środowiska, która opiera się na następujących przesłankach:

Czytaj więcej

 

Podwyższenie kapitału zakładowego ZAK S.A.

Na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 16.11.2010 roku, dokonano wpisu podwyższenia kapitału zakładowego ZAK S.A z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu ze 135.064.300,00 zł do wysokości 285.064

Czytaj więcej

 

Zarząd spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 14.07.2012 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało w celu podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Zarząd zaproponował cztery warianty podwyższenia: w ramach kapitału docelowego oraz zwykłego podwyższenia kapitału, z prawem poboru lub z wyłączeniem prawa poboru.

Czytaj więcej

 
Projekt „Polimery Police” z umowami potwierdzającymi pełne finansowanie zdjęcie

Projekt „Polimery Police” z umowami potwierdzającymi pełne finansowanie

Grupa Azoty SA, Grupa Azoty ZCh „Police”, Grupa Azoty Polyolefins, Grupa Lotos, Hyundai Engineering Co., oraz Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) zawarły umowy na finansowanie projektu „Polimery Police”. Ponadto powołana do realizacji tej kluczowej dla całej branży chemicznej inwestycji spółka Grupa Azoty Polyolefins podpisała umowę kredytową z konsorcjum krajowych i zagranicznych instytucji finansowych.

Czytaj więcej

 

„Police” w Grupie Kapitałowej Azoty Tarnów

19 sierpnia 2011 roku została zrealizowana transakcja nabycia przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. 49.500.000 akcji zwykłych na okaziciela ZCh Police, o wartości nominalnej 10 złotych każda, odpowiadających łącznie 66% kapitału zakładowego ZCh Police i uprawniających łącznie do wykonywania 49.500.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ZCh Police.

Czytaj więcej

 
Operacjonalizacja strategii i plany rozwoju Grupy Azoty na posiedzeniu Rady Grupy Azoty zdjęcie

Operacjonalizacja strategii i plany rozwoju Grupy Azoty na posiedzeniu Rady Grupy Azoty

17 września w Tarnowie odbyło się drugie spotkanie Rady Grupy Azoty, powołanej do życia w grudniu ubiegłego roku.  

Czytaj więcej

 
Możliwa istotna inwestycja kapitałowa zdjęcie

Możliwa istotna inwestycja kapitałowa

Grupa Azoty S.A. parafowała ze Skarbem Państwa projekt umowy sprzedaży 85 proc. akcji spółki Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. z siedzibą w Grzybowie.

Czytaj więcej

 

Kolejna inicjatywa Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów Powstaje „Chemiczne Centrum Technologii i Rozwoju”

W dniu 13.11.2012 r. został podpisany list intencyjny dotyczący współpracy przy tworzeniu ośrodka badawczo-rozwojowego pod nazwą „Chemiczne Centrum Technologii i Rozwoju” pomiędzy Grupą Kapitałową Azoty Tarnów: Zakładami Azotowymi w Tarnowie-Mościcach S.A., ZAK S.A., Zakładami Chemicznymi „Police” S.A. a Miastem Tarnów i Województwem Małopolskim.

Czytaj więcej

 

Wyniki Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów

Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów w I półroczu 2012 roku osiągnęła zysk netto w wysokości 273 mln złotych i jest on wyższy o 85 mln złotych od zysku za pierwsze półrocze 2011 r. Wynik EBITDA kształtuje się na poziomie 473 mln złotych przy 314 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Czytaj więcej

 

Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów na Europejskim Kongresie Gospodarczym

Najważniejsze wydarzenie biznesowe w krajach Unii Europejskiej i największa platforma dyskusyjna wysokich przedstawicieli struktur unijnych, polityków, osób zarządzających firmami europejskimi, aktywnymi na rynku miało miejsce w dniach 14-16 maja w Katowicach. W tych istotnych dyskusjach nie mogło zabraknąć głosu tak ważnego gracza branży chemicznej jakim jest Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów.

Czytaj więcej

 

Strategia Grupy Kapitałowej Azotów Tarnów na lata 2012-2020

Zarząd Grupy Kapitałowy Azotów Tarnów 13 czerwca br. przedstawił uaktualnioną po ostatnich przejęciach strategię rozwoju na lata 2012-2020.

Czytaj więcej

 

Raport środowiskowy Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów

Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów opublikowała raport środowiskowy, w którym komunikuje po raz pierwszy o działaniach na rzecz środowiska, realizowanych przez Azoty Tarnów, Z.Ch. „Police” SA i ZAK SA – największe spółki należące do Grupy. Spółki wchodzą w codzienne interakcje ze środowiskiem naturalnym ze względu na charakter działalności Grupy. Dlatego też, będąc świadomymi możliwych konsekwencji, dążą do minimalizacji oddziaływania na otoczenie oraz raportują o podejmowanych działaniach w sposób usystematyzowany, przejrzysty i rzetelny.

Czytaj więcej

 

Konsolidacja środowiska IT w Grupie Kapitałowej Azoty Tarnów

Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów podejmuje kolejne działania które mają na celu jeszcze pełniejszą integrację Spółek wchodzących w skład Grupy. Transformacja i konsolidacja środowisk informatycznych Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A., Zakładów Chemicznych „Police” S.A. oraz ZAK S.A. w Kędzierzynie-Koźlu przygotowana we współpracy z Hewlett-Packard, strategicznym partnerem Grupy w tym obszarze, zapewni Azotom Tarnów optymalizację i standaryzację procesów biznesowych.

Czytaj więcej

 

Wszystkich: 59